Det viser seg ofte at selgers opplysningsplikt ikke oppfylles og at kjøper påberoper seg feil og mangelforhold som de mener ikke var bekjentgjort i forbindelse med eierskifte.
Slike oppdrag må vurderes i forhold til hva som er forskriftsmangler, hva som er normalt ut fra eiendommens bruk og alder, samt hva som er ”innebygde” mangler og har vært tilstede fra eiendommen var ny. Det er da nødvendig med kunnskaper om materialers bruk og normale levetid slik at man kan angi om manglene kan forventes eller om de er uforutsette.

Noen gjengangere:

Fuktskader:

Bygninger er utsatt for fuktskader i tak, våtrom og kjellerdeler . For å kontrollere dette må man registrere symptomer, luftinnhold og foreta enkle fukt søk med måleinstrumenter. Hvilket instrument som brukes til måling varierer utfra materialtype og konstruksjon. Spesialinstrumenter for betong kan avdekke fuktvandringer til kjellere på grunn av manglende eller svikt i utvendig fuktsikring.

Mugg, sopp og råte:

En økning av astma og allergitilfeller skyldes trolig at det er mer mikroorganismer (muggsopp og bakterier) i bygninger enn det man var klar over tidligere . Fukt er årsaken til at dette oppstår . Med flere våtrom, økt vannforbruk og manglende vedlikehold legger man til rette for mugg, sopp og råteskader.

Luftlekkasje og kuldegjennomslag:

Ved hjelp av måleinstrumenter kan man avdekke forhold som ukontrollerte luftlekkasjer med kuldegjennomslag i konstruksjoner. Dette er en mangel som ofte går igjen i forbindelse med boliger oppført på slutten av 60-tallet.

Skjevheter og setningsskader:

Måleinstrumenter for retthetsmåling kan avdekke skjevheter og avvik i konstruksjon.
Skjevheter kan ha svært mange årsaker.

Baderomskader:

Baderom er ofte omstridt i forbindelse med eierskifte

Ved hjelp av måleinstrumenter kan man avdekke fuktskader og kontrollere sluk områder som er årsak til svært mange skader og problemer. Man kan også få kontrollert om gulvvarmesystem er i funksjon.

Andre forskriftsmangler:

Det er viktig å undersøke hvilke byggeforskrifter som gjelder for de enkelte bygningsdeler ut fra bygge-/etableringsår for den skadde del. Dette gjelder for eksempel nyetablering av bad, ildsted eller lignende i eldre hus hvor disse anmeldelsespliktige deler vil være omfattet av nyeste forskrifter i en mangel-vurdering.

Sertifisering

norsk takst
dnv logo
sentral godkjenning
bvn logo

  Besøksadresse Postadresse Telefon E-post
LofotTakst AS Leknestunet 1
8370 Leknes
Postboks 109
8377 Gravdal
76 06 40 14
Terje: 901 02 650
Arvid: 482 94 930
post@lofottakst.no